PREZENTACJAJak zorganizować pokaz naszych produktów?
Zachęcamy Fundacje, Stowarzyszenia ,Przedszkola oraz Szkoły Specjalne i integracyjne do organizacji pokazów na terenie całej Polski,
na których proponujemy fachową i indywidualną przymiarkę NF-Walker'a i Innowalk'a dla dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami chodu.

Jak wygląda przymiarka NF-Walker i Innowalk
Przymiarka wymaga właściwej i fachowej analizy indywidualnych zdolności oraz problemów dzieci. Dlatego też pierwszy kontakt to spotkanie, na którym odbywa się prezentacja urządzenia i zapoznanie się z dzieckiem. Podczas spotkania omawiane są z rodzicami możliwości oraz cele, jakie powinny zostać osiągnięte, stosując w/w sprzęt. Na dopasowanie poświęcamy dużo czasu, aby umożliwić dziecku dobrą adaptację oraz dokładne ustawienie przyrządu. W trakcie korzystania dziecka z NF-Walker'a i Innowalka rodzice mogą uzyskać informacje na temat sprzętu, dofinansowań oraz gromadzenia środków. Przymiarki są bezpłatne, jeżeli odbywają się na zorganizowanym spotkaniu w danym miejscu.

Co jest potrzebne do zorganizowania spotkania?
Pomieszczenie w którym będzie możliwość przymiarki oraz dostateczna ilość miejsca dla poruszających się dzieci.

Istnieje również możliwość indywidualnej prezentacji naszych urządzeń.

KONTAKT

EO-FUNKTION POLSKA s.c.
Roma Łuczak, Adam Kołakowski

Stawnica 33, 77-400 Złotów

Roma Łuczak, tel. +48 605 749 492
roma@eo-funktion.pl
Adam Kołakowski, tel. +48 603 079 492
adam@eo-funktion.pl