WYNIKI BADAŃ KRZYŻOWYCH PRZYCHYLNE TERAPII Z WYKORZYSTANIEM INNOWALK PRO
(MPD - GMFCS II i III)

Autor: Rikke Damkjær Moen
Fizjoterapeuta i Kierownik ds. MedycznychPostępy osiągnięte dzięki terapii z Innowalk Pro są większe niż trening na bieżni. Zarówno 10-metrowy test marszu, 6-minutowy test marszu, czynniki związane z zabawą i wysiłkiem sugerują, że Innowalk Pro przewyższa tradycyjny trening na bieżni.

Malte Stahl to fizjoterapeuta z Hamburga, który właśnie obronił pracę magisterską na Uniwersytecie w Krems (Austria). Od 2012 roku pracuje w szkole dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego w Hamburgu. Wcześniej pracował w klinice, gdzie miał kontakt z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnorakimi schorzeniami. To właśnie tam pierwszy raz zetknął się z mechanicznymi urządzeniami w procesie rehabilitacji i zauważył ich przewagę nad terapią z wykorzystaniem tylko powtarzalnych ruchów.


Poprosiliśmy Malte Stahla o podzielenie się swoim doświadczeniem związanym z użyciem Innowalk Pro i odkryć ze swoich badań pilotażowych, które wykonywał na potrzeby pracy magisterskiej.

Dlaczego to właśnie Innowalk Pro zainspirował Pana do prowadzenia pilotażowych badań w swojej pracy magisterskiej?
Kiedy zetknąłem się z Innowalk Pro po raz pierwszy, byłem zafascynowany możliwościami ruchowymi zapewnionymi przez urządzenie zajmujące tak mało miejsca w pomieszczeniu! To wspaniała zaleta, dzięki której można stosować tego typu terapię w środowisku szkolnym. Kolejnym powodem, dla którego wybrałem Innowalk Pro, jest możliwość mobilizacji okolicy bioder u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Jaki był cel badań pilotażowych?
Celem było określenie wykonalności dalszych badań klinicznych i zdobycie dla nich akceptu, dzięki czemu możliwe byłoby porównanie efektywność terapii ruchowej u dzieci z MPD w II i III stopniu w skali GMFCS przy zastosowaniu urządzenia Innowalk Pro i przy zastosowaniu terapii na bieżni z podtrzymaniem ciała nakierowanej na mobilność.

Jaką metodę Pan wybrał i z jakich powodów?
Zdecydowałem się na losowe badania krzyżowe, w których udział wzięło sześcioro dzieci z MPD w II i III stopniu w skali GMFCS, w wieku 12-15 lat. Badani przebyli 4-tygodniowy blok treningowy z Innowalk Pro oraz 4-tygodniowy blok treningowy terapii na bieżni. Każdy 4-tygodniowy blok zawierał 12 sesji treningowych. Kolejność bloków wśród badanych była losowa, a pomiędzy każdym blokiem treningowym następowała dwutygodniowa przerwa. Pierwszy wynik to „prędkość chodzenia”, która mierzona była następującymi testami:
- 10-metrowy test chodzenia
- 6-minutowy test chodzenia
- Test „wstań i idź” (TUG) (1)

Testy były wykonywane na początku i na końcu każdego bloku (4-tygodniowego).
Drugi wynik to „wszystkie kroki wykonywane w codziennym życiu”, które mierzone były czujnikiem kroków.

Podczas każdej sesji treningowej rejestrowano poniższe elementy:
- Skala zadowolenia z podejmowanego wysiłku
- Odległość
- Szybkość
- Trudności i przeszkody

Rodzice dzieci uczestniczących w badaniach otrzymywali do wypełnienia kwestionariusz po każdym 4-tygodniowym bloku. Dodatkowo dzieci także wypełniały swoją wersję kwestionariusza po zakończeniu badań.
Wybrałem metodę losowych badań krzyżowych, ponieważ wydaje mi się ona uczciwa wobec dzieci uczestniczących w badaniach - daje możliwość zastosowania obu badanych metod, w tym przypadku treningu z Innowalk Pro i treningu na bieżni. Poza tym do badań krzyżowych wystarcza mniejsza liczba uczestników, gdyż każdy uczestnik sam dla siebie stanowi grupę kontrolną. To był szczególnie ważny aspekt, ponieważ badania były wykonywane w środowisku szkolnym z niewielką grupą badanych i z niedużym zapleczem środków.

Jakie było teoretyczne tło doboru metody i grupy pacjentów?
Porażenie mózgowe jest najczęstszym zaburzeniem ruchowym wśród dzieci, w wielu przypadkach prowadzącym do wytwarzania kompensacyjnych wzorców ruchowych. Jako główną przyczynę utraty mobilności identyfikuje się osłabienie mięśni. Urządzenia zmechanizowane wspomagające chód oraz urządzenia wspierające ruchowość dają możliwość wprowadzenia powtarzalnej terapii zadaniowej podczas chodzenia. Dowody efektywności tej terapii są wciąż niejednoznaczne i konieczne jest wykonywanie dalszych badań.

Jakie były wyniki badań?
Poza testem z wykorzystaniem czujnika kroków, wybór zabiegów, ich wprowadzenie oraz przeprowadzane testy wydają się być odpowiednie i praktyczne do zrealizowania w codziennej rzeczywistości szkolnej. Poza testem na bieżni testem 10-metrowym, postępy były widoczne średnio we wszystkich trzech testach.
Porównanie wyników treningu z Innowalk Pro do treningu bieżniowego:
- Test „Wstań i idź” (TUG) (1): 12,9% do 5,8%
- 10-metrowy test chodzenia: 7% do -1%
- 6-minutowy test chodzenia: 16% do 9%

Badania zebrane wśród dzieci wykazały wyższe zadowolenie z podejmowanego wysiłku (4,6 do 4,2) i niższy nakład wysiłku (12,2 do 13,8) na korzyść treningów z Innowalk Pro. A zatem wyniki badań wykazały, że z mniejszym nakładem sił i większą radością z ćwiczeń można osiągnąć lepsze rezultaty ćwicząc z Innowalk Pro, w porównaniu do terapii na bieżni z podtrzymaniem ciała. Jednakże by potwierdzić i uogólnić te odkrycia potrzebne są szersze badania kliniczne.

Jaki wpływ na Ciebie, jako praktyka, mają odkrycia z badań?
Podczas przeprowadzania badań pilotażowych odkryłem, że realne jest prowadzenie badań w środowisku szkolnym, w trakcie codziennego życia. Nabór uczestników jest możliwy, ponieważ nie wymaga żadnych dodatkowych wysiłków ze strony rodziny. Zabiegi z wykorzystaniem urządzeń wydają się przynosić radość dzieciom i mogą być uzupełnieniem standardowej terapii. Korygowanie wzorcu chodu w urządzeniu Innowalk Pro, szczególnie dla dzieci z przykurczami mięśni, wydaje się mieć sens by osiągnąć siłę mięśniową.
Generalnie wierzę, że powinniśmy oceniać każde dziecko indywidualnie i dostosowywać odpowiedni program leczenia który spełnia zakładane cele i potrzeby danego dziecka i jego rodziny.(1) Pacjent siedzi na krześle. Jego zadaniem jest wstanie oraz przejście odległości 3 metrów, a następnie wykonanie obrotu o 180 stopni i powrotu do pozycji siedzącej

KONTAKT

EO-FUNKTION POLSKA s.c.
Roma Łuczak, Adam Kołakowski

Stawnica 33, 77-400 Złotów

Roma Łuczak,   +48 605749492   roma@eo-funktion.pl
Adam Kołakowski,   +48 603079492   adam@eo-funktion.pl

Dział sprzedaży
Piotr Wójcik
+48 604151484    piotr@eo-funktion.pl
Dariusz Ratajczyk
+48 796305605    dariusz@eo-funktion.pl

Dział wynajmu
Roma Łuczak
+48 605749492    roma@eo-funktion.pl