MARTINE - Zespół Ehlersa-DanlosaMartine to 5-letnia dziewczynka ze zdiagnozowanym zespołem Ehlersa-Danlosa (EDS) oraz nieokreśloną encefalopatią. Nie jest w stanie chodzić samodzielnie, jednak jest niezwykle ciekawska, chętna do odkrywania otoczenia i bardzo aktywna dzięki pełzaniu. Używa urządzenia NF-Walker odkąd skończyła dwa i pół roku. Dziś posługuje się nim mistrzowsko, z godnymi podziwu umiejętnościami.

Martine nie ma zdolności samodzielnego chodzenia, jednak porusza się dość efektywnie przy użyciu techniki pełzania. Potrafi podnieść się do pozycji pionowej, jeśli trafi na przykład na krzesło lub stół, na których może się wesprzeć. Ze względu na fakt, że Martine ma również nadmierną wiotkość stawów, bardzo ważne jest, by wykształciła w nich siłę i stabilizację. W związku z tym powtarzalne ruchy, takie jak stanie czy pełzanie, są kluczowe w postępach przy korzystaniu z NF-Walker.

CELE
Martine po raz pierwszy miała kontakt z NF-Walkerem w wieku dwóch lat. Miało jej to pomóc stymulować funkcję chodzenia i rozwinąć jej zdolności samodzielnego poruszania się. Bardzo ważny okazał się również aspekt społeczny - urządzenie stawiało dziewczynkę w pozycji, która pozwalała na kontakt wzrokowy z innymi dziećmi na tej samej wysokości, przyczyniając się w ten sposób do poprawienia jakości interakcji społecznych z otaczającymi ją dziećmi. Wzrastające możliwości poruszania się i chodzenia zapewniane przez NF-Walker były także nastawione na wzmocnienie układu mięśniowego i poprawę stabilności.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCEGO
To fizjoterapeuta Martine zasugerował, by dziewczynka wypróbowała NF-Walker. W tamtym czasie jej rodzice mieli niewielką wiedzę o urządzeniu i jego potencjalnych korzyściach. Jednak bardzo szybko okazało się, że używając NF-Walkera, Martine może przemieszczać się dookoła, gdzie i kiedy chce, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Wybór tego urządzenia wspomagającego zapewnił Martine wsparcie i bezpieczeństwo konieczne do samodzielnego poruszania się. System szyn w NF-Walker zapobiega również nadmiernemu rozciąganiu stawów, co jest kluczowe w przypadku wiotkości stawów. Przez ostatnie cztery miesiące dziewczynka testowała nasz najnowszy model, NF-Walker 2


„Zauważyłam, że łatwiej i szybciej jest umieścić Martine w nowym NF-Walker, stała się bardziej aktywna i pomaga przy tej czynności”

asystentka Martine z przedszkola


WYNIKI I KORZYŚCI
Dziś dziewczynka opanowała urządzenie z niebywałą zręcznością, omija przeszkody i przemieszcza się gdzie chce, a to zdecydowanie wzmocniło jej poczucie własnej wartości i niezależności. Doświadczenia związane ze skutecznym chodzeniem w urządzeniu i szansa spojrzenia w oczy na tej samej wysokości innym dzieciom przynoszą wiele radości. Martine lubi przejmować inicjatywę, dając silne i jednoznaczne sygnały, że chce używać NF-Walker.
Zdaniem jej rodziców, odkąd dziewczynka używa NF-Walker, poprawiły się jej problemy z niestrawnością. Nie jest to jedyna korzyść, większa dawka ruchu wpłynęła również na zwiększenie siły jej organizmu oraz ogólną stabilność fizyczną.
Zaobserwowali również, że używanie NF-Walker niezwykle poprawiło warunki, które muszą być spełnione, by Martine mogła przemieszczać się samodzielnie i uczestniczyć w życiu społecznym. Zgodnie przyznają, że NF-Walker 2 to eleganckie rozwiązanie, zbudowane zgodnie ze standardami najwyższej jakości, z dużą stabilizacją i solidnością. Nowe materiały zastosowane w tych częściach urządzenia, które mają bezpośredni kontakt z ciałem, znacznie poprawiły komfort użytkowania. Dzięki nowemu rozwiązaniu siedziska teraz Martine może być umieszczana w urządzeniu z pozycji siedzącej, nie musi leżeć, jak wcześniej. Dzięki temu może aktywnie uczestniczyć w tej czynności.

Doświadczenia Martine z NF-Walkerem:
* Poprawa niestrawności
* Większa siła organizmu
* Większa stabilizacja
* Zapobieganie nadmiernemu rozciąganiu stawów
* Samodzielne poruszanie się
* Samodzielne omijanie przeszkód
* Interakcje na tym samym poziomie wzroku, co inne dzieci

KONTAKT

EO-FUNKTION POLSKA s.c.
Roma Łuczak, Adam Kołakowski

Stawnica 33, 77-400 Złotów

Roma Łuczak,   +48 605749492   roma@eo-funktion.pl
Adam Kołakowski,   +48 603079492   adam@eo-funktion.pl

Dział sprzedaży
Piotr Wójcik
+48 604151484    piotr@eo-funktion.pl

Dział wynajmu
Roma Łuczak
+48 605749492    roma@eo-funktion.pl